Browse All : EBENACEAE Diospyros kamerunensis

Printer Friendly
1-14 of 14
     
     
EBENACEAE
Diospyros
kamerunensis
specimen SJRw 13719
view radial section
lens 010
type of wood Modern Wood
EBENACEAE
Diospyros
kamerunensis
specimen SJRw 13719
view tangential section
lens 010
type of wood Modern Wood
EBENACEAE
Diospyros
kamerunensis
specimen SJRw 13719
view tangential section
lens 010
type of wood Modern Wood
EBENACEAE
Diospyros
kamerunensis
specimen SJRw 13719
view cross section
lens 002.5
type of wood Modern Wood
EBENACEAE
Diospyros
kamerunensis
specimen SJRw 13719
view cross section
lens 010
type of wood Modern Wood
EBENACEAE
Diospyros
kamerunensis
specimen Hw 3767
view radial section
lens 004
type of wood Modern Wood
EBENACEAE
Diospyros
kamerunensis
specimen Hw 3767
view radial section
lens 010
type of wood Modern Wood
EBENACEAE
Diospyros
kamerunensis
specimen Hw 3767
view radial section
lens 020
type of wood Modern Wood
EBENACEAE
Diospyros
kamerunensis
specimen Hw 3767
view radial section
lens 040
type of wood Modern Wood
EBENACEAE
Diospyros
kamerunensis
specimen Hw 3767
view radial section
lens 010
type of wood Modern Wood
EBENACEAE
Diospyros
kamerunensis
specimen Hw 3767
view tangential section
lens 010
type of wood Modern Wood
EBENACEAE
Diospyros
kamerunensis
specimen Hw 3767
view vessel-ray parenchyma pits
lens 040
type of wood Modern Wood
EBENACEAE
Diospyros
kamerunensis
specimen Hw 3767
view cross section
lens 004
type of wood Modern Wood
EBENACEAE
Diospyros
kamerunensis
specimen Hw 3767
view cross section
lens 010
type of wood Modern Wood
1-14 of 14