Browse All : JAPANESE PERSIMMON, KAKI

Printer Friendly
1-9 of 9
     
     
EBENACEAE
Diospyros
kaki
specimen FHOw 2086
view radial section
lens 004
type of wood Modern Wood
EBENACEAE
Diospyros
kaki
specimen FHOw 2086
view cross section
lens 004
type of wood Modern Wood
EBENACEAE
Diospyros
kaki
specimen TWTw 2749
view radial section
lens unknown
type of wood Modern Wood
EBENACEAE
Diospyros
kaki
specimen TWTw 15511
view radial section
lens unknown
type of wood Modern Wood
EBENACEAE
Diospyros
kaki
specimen TWTw 15511
view tangential section
lens unknown
type of wood Modern Wood
EBENACEAE
Diospyros
kaki
specimen TWTw 15511
view cross section
lens unknown
type of wood Modern Wood
EBENACEAE
Diospyros
kaki
specimen TWTw 2749
view cross section
lens unknown
type of wood Modern Wood
EBENACEAE
Diospyros
kaki
specimen TWTw 2749
view tangential section
lens unknown
type of wood Modern Wood
EBENACEAE
Diospyros
kaki
specimen Cerre 0940
view cross section
lens M10
type of wood Modern Wood
1-9 of 9