Browse All : ANACARDIACEAE Smodingium argutum

Printer Friendly
1-9 of 9
     
     
ANACARDIACEAE
Smodingium
argutum
specimen MADw 17499
view radial section
lens 004
type of wood Modern Wood
ANACARDIACEAE
Smodingium
argutum
specimen MADw 17499
view radial section
lens 010
type of wood Modern Wood
ANACARDIACEAE
Smodingium
argutum
specimen MADw 17499
view radial section
lens 010
type of wood Modern Wood
ANACARDIACEAE
Smodingium
argutum
specimen MADw 17499
view tangential section
lens 004
type of wood Modern Wood
ANACARDIACEAE
Smodingium
argutum
specimen MADw 17499
view tangential section
lens 010
type of wood Modern Wood
ANACARDIACEAE
Smodingium
argutum
specimen MADw 17499
view tangential section
lens 020
type of wood Modern Wood
ANACARDIACEAE
Smodingium
argutum
specimen MADw 17499
view vessel-ray parenchyma pits
lens 020
type of wood Modern Wood
ANACARDIACEAE
Smodingium
argutum
specimen MADw 17499
view cross section
lens 004
type of wood Modern Wood
ANACARDIACEAE
Smodingium
argutum
specimen MADw 17499
view cross section
lens 004
type of wood Modern Wood
1-9 of 9