Browse All : LEGUMINOSAE MIMOSOIDEAE Cojoba arborea

Printer Friendly
1-14 of 14
     
     
MIMOSOIDEAE LEGUMINOSAE
Cojoba
arborea
specimen SJRw 9220
view cross section
lens 002.5
type of wood Modern Wood
MIMOSOIDEAE LEGUMINOSAE
Cojoba
arborea
specimen SJRw 9220
view cross section
lens 002.5
type of wood Modern Wood
MIMOSOIDEAE LEGUMINOSAE
Cojoba
arborea
specimen Uw 23071
view cross section
lens unknown
type of wood Modern Wood
MIMOSOIDEAE LEGUMINOSAE
Cojoba
arborea
specimen Uw 23071
view tangential section
lens unknown
type of wood Modern Wood
MIMOSOIDEAE LEGUMINOSAE
Cojoba
arborea
specimen SJRw 13022
view cross section
lens 004
type of wood Modern Wood
MIMOSOIDEAE LEGUMINOSAE
Cojoba
arborea
specimen SJRw 13022
view tangential section
lens 010
type of wood Modern Wood
MIMOSOIDEAE LEGUMINOSAE
Cojoba
arborea
specimen Uw 23070
view cross section
lens 004
type of wood Modern Wood
MIMOSOIDEAE LEGUMINOSAE
Cojoba
arborea
specimen Uw 23071
view tangential section
lens 010
type of wood Modern Wood
MIMOSOIDEAE LEGUMINOSAE
Cojoba
arborea
specimen Uw 23071
view cross section
lens 004
type of wood Modern Wood
MIMOSOIDEAE LEGUMINOSAE
Cojoba
arborea
specimen FPAw 24089
view radial section
lens unknown
type of wood Modern Wood
MIMOSOIDEAE LEGUMINOSAE
Cojoba
arborea
specimen FPAw 24089
view radial section
lens unknown
type of wood Modern Wood
MIMOSOIDEAE LEGUMINOSAE
Cojoba
arborea
specimen FPAw 24089
view tangential section
lens unknown
type of wood Modern Wood
MIMOSOIDEAE LEGUMINOSAE
Cojoba
arborea
specimen FPAw 24089
view cross section
lens unknown
type of wood Modern Wood
MIMOSOIDEAE LEGUMINOSAE
Cojoba
arborea
specimen FPAw 24089
view cross section
lens unknown
type of wood Modern Wood
1-14 of 14