Browse All : LEGUMINOSAE PAPILIONOIDEAE Platymiscium pleiostachyum

Printer Friendly
1-9 of 9
     
     
PAPILIONOIDEAE LEGUMINOSAE
Platymiscium
pleiostachyum
specimen Kw Pla.plei
view radial section
lens 010
type of wood Modern Wood
PAPILIONOIDEAE LEGUMINOSAE
Platymiscium
pleiostachyum
specimen Kw Pla.plei
view radial section
lens 040
type of wood Modern Wood
PAPILIONOIDEAE LEGUMINOSAE
Platymiscium
pleiostachyum
specimen Kw Pla.plei
view radial section
lens 040
type of wood Modern Wood
PAPILIONOIDEAE LEGUMINOSAE
Platymiscium
pleiostachyum
specimen Kw Pla.plei
view tangential section
lens 005
type of wood Modern Wood
PAPILIONOIDEAE LEGUMINOSAE
Platymiscium
pleiostachyum
specimen Kw Pla.plei
view tangential section
lens 010
type of wood Modern Wood
PAPILIONOIDEAE LEGUMINOSAE
Platymiscium
pleiostachyum
specimen Kw Pla.plei
view tangential section
lens 005
type of wood Modern Wood
PAPILIONOIDEAE LEGUMINOSAE
Platymiscium
pleiostachyum
specimen Kw Pla.plei
view cross section
lens 005
type of wood Modern Wood
PAPILIONOIDEAE LEGUMINOSAE
Platymiscium
pleiostachyum
specimen Kw Pla.plei
view cross section
lens 010
type of wood Modern Wood
PAPILIONOIDEAE LEGUMINOSAE
Platymiscium
pleiostachyum
specimen Kw Pla.plei
view cross section
lens 005
type of wood Modern Wood
1-9 of 9