REFINE 

Browse All : AEXTOXICACEAE Aextoxicon cf. punctatum

1-11 of 11
AEXTOXICACEAE Aextoxicon cf. punctatum
AEXTOXICACEAE
Aextoxicon
cf. punctatum
 
specimen
Uw Aextpun.Leiden
type of wood
Modern Wood
AEXTOXICACEAE Aextoxicon cf. punctatum
AEXTOXICACEAE
Aextoxicon
cf. punctatum
 
specimen
Uw Aextpun.Leiden
type of wood
Modern Wood
AEXTOXICACEAE Aextoxicon cf. punctatum
AEXTOXICACEAE
Aextoxicon
cf. punctatum
 
specimen
Uw Aextpun.Leiden
type of wood
Modern Wood
AEXTOXICACEAE Aextoxicon cf. punctatum
AEXTOXICACEAE
Aextoxicon
cf. punctatum
 
specimen
Uw Aextpun.Leiden
type of wood
Modern Wood
AEXTOXICACEAE Aextoxicon cf. punctatum
AEXTOXICACEAE
Aextoxicon
cf. punctatum
 
specimen
Uw Aextpun.Leiden
type of wood
Modern Wood
AEXTOXICACEAE Aextoxicon cf. punctatum
AEXTOXICACEAE
Aextoxicon
cf. punctatum
 
specimen
Uw Aextpun.Leiden
type of wood
Modern Wood
AEXTOXICACEAE Aextoxicon cf. punctatum
AEXTOXICACEAE
Aextoxicon
cf. punctatum
 
specimen
Uw Aextpun.Leiden
type of wood
Modern Wood
AEXTOXICACEAE Aextoxicon cf. punctatum
AEXTOXICACEAE
Aextoxicon
cf. punctatum
 
specimen
Uw Aextpun.Leiden
type of wood
Modern Wood
AEXTOXICACEAE Aextoxicon cf. punctatum
AEXTOXICACEAE
Aextoxicon
cf. punctatum
 
specimen
Uw Aextpun.Leiden
type of wood
Modern Wood
AEXTOXICACEAE Aextoxicon cf. punctatum
AEXTOXICACEAE
Aextoxicon
cf. punctatum
 
specimen
Uw Aextpun.Leiden
type of wood
Modern Wood
AEXTOXICACEAE Aextoxicon cf. punctatum
AEXTOXICACEAE
Aextoxicon
cf. punctatum
 
specimen
Uw Aextpun.Leiden
type of wood
Modern Wood
1-11 of 11