REFINE 

Browse All : CHASTE TREE, CHASTEBERRY

1-4 of 4
LAMIACEAE Vitex agnus-castus
LAMIACEAE
Vitex
agnus-castus
Pieter Baas
 
specimen
FWB Vit.agc
type of wood
Modern Hardwood
LAMIACEAE Vitex agnus-castus
LAMIACEAE
Vitex
agnus-castus
Pieter Baas
 
specimen
FWB Vit.agc
type of wood
Modern Hardwood
LAMIACEAE Vitex agnus-castus
LAMIACEAE
Vitex
agnus-castus
Pieter Baas
 
specimen
FWB Vit.agc
type of wood
Modern Hardwood
LAMIACEAE Vitex agnus-castus
LAMIACEAE
Vitex
agnus-castus
Pieter Baas
 
specimen
FWB Vit.agc
type of wood
Modern Hardwood
1-4 of 4