REFINE 

Browse All : Textiles of Miami Beach, Florida, United States

1-2 of 2
Tubes Kimono
Tubes Kimono
Dina Knapp (American de...
Miami Beach, Florida, U...
1979 (creation)
 
Flamingo Head Kimono
Flamingo Head Kimono
Dina Knapp (American de...
Miami Beach, Florida, U...
1979 (creation)
 
1-2 of 2