Browse All

Two Capitals Bearing Figures
10th-11th Century (creation)
Khajur¿ho, Madhya Pradesh, I …
Divine Couple
11th Century (creation)
Khajur¿ho, Madhya Pradesh, I …
Kandariya Mahadeva Temple
950 CE-1050 CE (creation)
Unknown (Indian)
Khajur¿ho, Madhya Pradesh, I …
Kandariya Mahadeva Temple
950 CE-1050 CE (creation)
Unknown (Indian)
Khajur¿ho, Madhya Pradesh, I …
Kandariya Mahadeva Temple
950 CE-1050 CE (creation)
Unknown (Indian)
Khajur¿ho, Madhya Pradesh, I …
Parshvanatha Temple: Celesti …
1000 (creation)
Khajur¿ho, Madhya Pradesh, I …
Khajuraho Temple
Khajur¿ho, Madhya Pradesh, I …
Kandariya Mahadeva Temple
950 CE-1050 CE (creation)
Unknown (Indian)
Khajur¿ho, Madhya Pradesh, I …
Kandariya Mahadeva Temple
950 CE-1050 CE (creation)
Unknown (Indian)
Khajur¿ho, Madhya Pradesh, I …
Lakshmana Temple
ca. 950 (creation)
Unknown (Indian)
Khajur¿ho, Madhya Pradesh, I …
Kandariya Mahadeva Temple
950 CE-1050 CE (creation)
Unknown (Indian)
Khajur¿ho, Madhya Pradesh, I …
Lakshmana Temple and Kandari …
950 CE-1050 CE (creation)
Unknown (Indian)
Khajur¿ho, Madhya Pradesh, I …
Kandariya Mahadeva Temple
950 CE-1050 CE (creation)
Unknown (Indian)
Khajur¿ho, Madhya Pradesh, I …
Lakshmana Temple
ca. 950 (creation)
Unknown (Indian)
Khajur¿ho, Madhya Pradesh, I …
Kandariya Mahadeva Temple
950 CE-1050 CE (creation)
Unknown (Indian)
Khajur¿ho, Madhya Pradesh, I …
Kandariya Mahadeva Temple
950 CE-1050 CE (creation)
Unknown (Indian)
Khajur¿ho, Madhya Pradesh, I …