Browse All

Uesugi Shigefusa
14th Century (creation)
Meigetsuin (Kamakura-shi, Ja …
Uesugi Shigefusa
14th Century (creation)
Meigetsuin (Kamakura-shi, Ja …