Browse All

dewevrei
Gilbertiodendron
A.M.W. Mennega
DETARIOIDEAE LEGUMINOSAE
sp.
Heterostemon
A.M.W. Mennega
DETARIOIDEAE LEGUMINOSAE
sp.
Heterostemon
A.M.W. Mennega
DETARIOIDEAE LEGUMINOSAE
parviflorum
Martiodendron
A.M.W. Mennega
DIALIOIDEAE LEGUMINOSAE
parviflorum
Martiodendron
A.M.W. Mennega
DIALIOIDEAE LEGUMINOSAE
gonoacantha
Piptadenia
A.M.W. Mennega
LEGUMINOSAE MIMOSOIDEAE
jiringa
Archidendron
A.M.W. Mennega
LEGUMINOSAE MIMOSOIDEAE
jiringa
Archidendron
A.M.W. Mennega
LEGUMINOSAE MIMOSOIDEAE
congestiflora
Eschweilera
A.M.W. Mennega
LECYTHIDACEAE
congestiflora
Eschweilera
A.M.W. Mennega
LECYTHIDACEAE
unifoliolata
Zygia
A.M.W. Mennega
LEGUMINOSAE MIMOSOIDEAE
unifoliolata
Zygia
A.M.W. Mennega
LEGUMINOSAE MIMOSOIDEAE
dioica
Sparattosyce
A.M.W. Mennega
MORACEAE
dioica
Sparattosyce
A.M.W. Mennega
MORACEAE
chrysadenius
Didymocistus
A.M.W. Mennega
PHYLLANTHACEAE
chrysadenius
Didymocistus
A.M.W. Mennega
PHYLLANTHACEAE
guineense
Dialium
A.M.W. Mennega
LEGUMINOSAE CAESALPINIOIDEAE
guineense
Dialium
A.M.W. Mennega
LEGUMINOSAE CAESALPINIOIDEAE
guineense
Dialium
A.M.W. Mennega
LEGUMINOSAE CAESALPINIOIDEAE
balansae
Holocalyx
A.M.W. Mennega
LEGUMINOSAE PAPILIONOIDEAE
amurensis
Maackia
A.M.W. Mennega
LEGUMINOSAE PAPILIONOIDEAE
amurensis
Maackia
A.M.W. Mennega
LEGUMINOSAE PAPILIONOIDEAE
essequeboensis
Discocarpus
A.M.W. Mennega
PHYLLANTHACEAE
essequeboensis
Discocarpus
A.M.W. Mennega
PHYLLANTHACEAE
uaupensis
Gleasonia
A.M.W. Mennega
RUBIACEAE
uaupensis
Gleasonia
A.M.W. Mennega
RUBIACEAE
uaupensis
Gleasonia
A.M.W. Mennega
RUBIACEAE
parasitica
Topobea
A.M.W. Mennega
MELASTOMATACEAE
parasitica
Topobea
A.M.W. Mennega
MELASTOMATACEAE
insolita
Caesalpinia
A.M.W. Mennega
LEGUMINOSAE CAESALPINIOIDEAE
insolita
Caesalpinia
A.M.W. Mennega
LEGUMINOSAE CAESALPINIOIDEAE
sp.
Micrantheum
A.M.W. Mennega
PICRODENDRACEAE
sp.
Micrantheum
A.M.W. Mennega
PICRODENDRACEAE
parinarioides
Brosimum
A.M.W. Mennega
MORACEAE
parinarioides
Brosimum
A.M.W. Mennega
MORACEAE
commutata
Abarema
A.M.W. Mennega
LEGUMINOSAE MIMOSOIDEAE
commutata
Abarema
A.M.W. Mennega
LEGUMINOSAE MIMOSOIDEAE
africana
Tessmannia
A.M.W. Mennega
LEGUMINOSAE CAESALPINIOIDEAE
africana
Tessmannia
A.M.W. Mennega
LEGUMINOSAE CAESALPINIOIDEAE
kappleriana
Cuervea
A.M.W. Mennega
CELASTRACEAE
kappleriana
Cuervea
A.M.W. Mennega
CELASTRACEAE
schweinfurthii
Anthocleista
A.M.W. Mennega
GENTIANACEAE
japurensis
Borismene
A.M.W. Mennega
MENISPERMACEAE
japurensis
Borismene
A.M.W. Mennega
MENISPERMACEAE
celebicum
Wallaceodendron
A.M.W. Mennega
LEGUMINOSAE MIMOSOIDEAE
celebicum
Wallaceodendron
A.M.W. Mennega
LEGUMINOSAE MIMOSOIDEAE
comosa
Hylenaea
A.M.W. Mennega
CELASTRACEAE
comosa
Hylenaea
A.M.W. Mennega
CELASTRACEAE
virgilioides
Bowdichia
A.M.W. Mennega
LEGUMINOSAE PAPILIONOIDEAE
virgilioides
Bowdichia
A.M.W. Mennega
LEGUMINOSAE PAPILIONOIDEAE